10203 kanál %1: NC-Start bez referenčního bodu

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

V režimu MDA nebo AUTOMATIC byl stisknut NC-Start a minimálně jedna osa, která má referenční bod, ještě nedosáhla svůj referenční bod.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Pomocí kanálově specifického data stroje MD 20700: REFP_NC_START_LOCK (NC-Start bez referenčního bodu) lze rozhodnout, jestli osa musí být před NC-Startem referencována nebo ne.

Start referencování (najetí do referenčního bodu) lze spustit kanálově nebo osově specificky.

1.                Kanálově specifické najetí do referenčního bodu: stoupající hrana signálu rozhraní                "Aktivace referencování (DB 21 -  28, DBX 1.0) spouští automatický cyklus, který                startuje osy kanálu v pořadí, které je uvedeno v osově specifickém datu stroje MD:                34110 REFP_CYCLE_NR (pořadí os při kanálově specifickém najíždění do referenčních                bodů).

         -1:                                Osa se nezúčastňuje kanálově specifického najíždění do referenčních bodů,                                                                musí ale pro NC-Start být referencována.

         0:                                Osa se nezúčastňuje kanálově specifického najíždění do referenčních bodů,                                                                nemusí ale pro NC-Start být referencována.

         1- 8:                Pořadí startu kanálově specifického najíždění do referenčních bodů (současný                                                                start při stejném číslu)

2.                Osově specifické najetí do referenčních bodů: stisknout směrové tlačítko, které                odpovídá směru najetí v osově specifickém datu stroje MD: 34010                REFP_CAM_MDIR_IS_MINUS (najetí do referenčních bodů ve směru minus).

Pokračování programu

Zrušit alarm pomocí NC-Start a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.