10762 kanál %1 blok %2: příliš mnoho prázdných bloků mezi dvěma bloky pojíždění při aktivní korekci poloměru nástroje

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Maximální dovolený počet prázdných bloků je omezen datem stroje MD.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

1.                Změnit technologický program.

2.                Změnit datum stroje MD.

3.                Zkontrolovat, jestli je navoleno SBL2. Při SBL2 se z každé řádky v technologickém                programu generuje jeden blok, čímž může dojít k překročení přípustného počtu                prázdných bloků mezi dvěma bloky s pojezdem.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.