10770 kanál %1 blok %2: změna typu rohu důsledkem změny orientace při aktivní korekci poloměru nástroje

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Druh rohu (vnitřní nebo vnější roh) závisí kromě na programované dráze také na orientaci nástroje. Proto se programovaná dráha promítá v rovině kolmo na aktuální orientaci nástroje a tam se určuje druh rohu. Jestliže je mezi dvěma bloky s pojezdy programována změna orientace nástroje (v jednom nebo ve více blocích), která vede k tomu, že druh rohu na konci prvního bloku s pojezdem je jiný než v bodě startu druhého bloku, přijde výše uvedené chybové hlášení.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit technologický program

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.