10772 kanál %1 blok %2: nedovolená změna orientace při aktivování nebo dezaktivování 3D čelního frézování

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Mezi aktivačním blokem a prvním opravným blokem příp. mezi posledním opravným blokem  a dezaktivačním blokem nejsou u čelního frézování (3D-korekce poloměru nástroje) dovoleny ádné bloky se změnou orientace.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit technologický program

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.