12589 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: proměnná %3 při Modal-ID není dovolena

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku

%3 = název proměnné

Modal-Id v pohybových synchronních akcích nesmí být generován proměnnou online.

Příklady:

ID=$AC_MARKER1 WHEN §a_in1 == 1 DO $AC_MARKER1 = $AC_MARKER1+1

Toto můe být takto opraveno:

R10 = $AC_MARKER1

ID=R10 WHEN $a_in1 == 1 DO $AC_MARKER1 = $AC_MARKER1+1

ID jedné synchronní akce je vdy pevné, můe být změněna v interpolačním taktu.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Opravný blok.

Odpomoc

Změnit technologický program:

Proměnnou online nahradit aritmetickou proměnnou.

Pokračování programu

Vymazat alrm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.