12590 kanál %1 blok %2: globální uživatelská data nelze založit

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

V datu stroje MD: 18118 MM_NUM_GUD_MODULES je definován počet globálních uživatelských datových modulů.
Při tom platí _N_SGUD_DEF modul 1 _N_MGUD_DEF modul 2 _N_UGUD_DEF modul 3 _N_GUD4_DEF modul 4 etc.
V direktoráři _N_DEF_DIR je soubor s definicemi globálních uživatelských proměnných, jehož číslo modulu je větší než číslo modulu uvedené v datu stroje MD.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Zvýšit datum stroje MD: 18118 MM_NUM_GUD_MODULES.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.