14000 kanál %1 blok %2: nedovolený konec souboru

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Jako konec souboru hlavních programů se očekává M02 nebo M30, u podprogramů M17.
Z přípravy bloků (řízení dat) není dodán následující blok, i když v předcházejícím bloku nebyl programován konec souboru.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat, jestli se nezapomnělo zadat konec programu, nebo jestli v posledním bloku programu následuje skok na úsek programu, ve kterém je označení konce.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.