14026 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: neplatné číslo polynomu v povelu FCTDEF

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěšti

Programován byl povel FCTDEF s číslem polynomu, které překročí maximum zadané $MC_MMNUM_FCTDEF_ELEMENTS.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Interpret stop.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Změnit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.