14050 kanál %1 blok %2: překročena hloubka vnořování u početních operací

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Pro výpočet aritmetických výrazů se v NC-blocích používá zásobník operandů s pevně nastavenou velikostí. U velmi komplexních výrazů může dojít k přeplnění tohoto zásobníku.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Komplexní aritmetické výrazy rozdělit do více jednodušších početních bloků.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.