14200 kanál %1 blok %2: polární poloměr záporný

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Údaj polárního poloměru pod klíčovým slovem RP=... je u údaje koncového bodu bloku s pojezdy s G00, G01, G02 nebo G03 v polárních souřadnicích záporný.

Definice pojmů:

-                Údaj koncového bodu bloku s polárním úhlem a polárním poloměrem, vztažený k                aktuálnímu pólu (dráhové podmínky: G00/G01/G02/G03).

-                Nové určení pólu s úhlem pólu a poloměrem pólu, vztaženého ke vztažnému bodu                zvolenému pomocí G-funkce.

G110 ... poslední programovaný bod roviny
G111 ... nulový bod aktuálního souřadnicového systému obrobku (WKS)
G112 ... poslední pól.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit technologický NC-program - dovolené údaje polárního poloměru jsou pouze kladné absolutní hodnoty, které udávají vzdálenost mezi aktuálním pólem a koncovým bodem bloku. (Směr je určen polárním úhlem AP=...).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.