14400 kanál %1 blok %2: korekce poloměru nástroje aktivní při změně transformace

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                Změna transformace není dovolena při aktivní korekci poloměru nástroje.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Korekci poloměru nástroje provést v technologickém NC-programu G40 (v bloku s G00 nebo G01) před změnou transformace.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.