6540 příliš mnoho seznamů v NC paměti

Vysvětlení

Počet seznamů v File systému  NCK dosáhl maxima.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Seznam (např. obrobek) vymazat popř. vyjmout nebo zvýšit $MM_NUM_DIR_IN_FILESYSTEM

Pokračování programu

Alarm smazat výmazovým tlačítkem. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.