6550 přiliš mnoho podadresářů

Vysvětlení

Počet podadresářů v seznamu NCK dosáhl maxima.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

V dotyčném seznamu podadresáře vymazat popř. vyjmout nebo zvýšit - $MM_NUM_SUBDIR_PER_DIR

Pokračování programu

Alarm smazat výmazovým tlačítkem. Není nutná žádná další obsluha.  


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.