6560 formát dat není dovolen

Vysvětlení

Je snaha zapsat do jednoho souboru v NCK nedovolená data.
Tato chyba se může vyskytnout zejména tehdy, jestliže dojde k pokusu zavádět binární data jako ASCII-File do NCK.

Chyba se může vyskytnout i při předzpracování cyklů (viz $MN_PREPROCESSING_LEVEL), když blok programu součásti je velmi dlouhý.

V tomto případě je třeba blok programu součásti rozdělit

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Označit soubor jako binární data (např. příponou:  .BIN)

Pokračování programu

Alarm smazat výmazovým tlačítkem. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.