Chybove hlaseni

Příliš mnoho částí obrysu

Příčina chyby

Pri vypoctu ekvidistanty vyjde prilis mnoho dilcich obrysu.

Odstranění chyby

Upravit NC-program nebo zadat Q8 = 0.