Chybove hlaseni

Příliš mnoho částí obrysu

Příčina chyby

Pri definici pracovniho rozsahu pro merici dotykovou sondu jste zadali prilis mnoho dilcich obrysu.

Odstranění chyby

Znovu nadefinovat pracovni rozsah.