Chybove hlaseni

Odměřování %.2s: vysoká frekvence

Příčina chyby

Na některém polohovém vstupu byla překročena maximální snímací frekvence. - porucha signálu motorového snímače - vibrace na stroji

Odstranění chyby

- zkontrolujte připojení motorového snímače (zemnění) - přezkoušejte motorový snímač - zkontrolujte vstupní frekvenci signálu snímače - odstraňte vibrace - obraťte se na technickou podporu

Chybove hlaseni

CC frekvence prilis vysoka %.2s

Příčina chyby

Na některém polohovém vstupu byla překročena maximální snímací frekvence. - porucha signálu motorového snímače - vibrace na stroji

Odstranění chyby

- zkontrolujte připojení motorového snímače (zemnění) - přezkoušejte motorový snímač - zkontrolujte vstupní frekvenci signálu snímače - odstraňte vibrace - obraťte se na technickou podporu

Chybove hlaseni

MC frekvence příliš vysoká %.2s

Příčina chyby

Na některém polohovém vstupu byla překročena maximální snímací frekvence. - porucha signálu motorového snímače - vibrace na stroji

Odstranění chyby

- zkontrolujte připojení motorového snímače (zemnění) - přezkoušejte motorový snímač - zkontrolujte vstupní frekvenci signálu snímače - odstraňte vibrace - obraťte se na technickou podporu