Chybove hlaseni

CHF s M120 není dovolen

Příčina chyby

Zkoseni pri aktivni funkci M120 je dovoleno jen v rovine korekce.

Odstranění chyby

Upravit NC-program.