Chybove hlaseni

Dotyk.sonda není připravena %.3s

Příčina chyby

- dotyková sonda není připojena - baterie resp. akumulátory v infračervené sondě jsou vybité - vysílací / přijímací jednotka je znečištěna - infračervený přenos je chybný či přerušen - rozhraní sondy na řízení je defektní - kabel k sondě neb k vysílací / přijímací jednotce je vadný

Odstranění chyby

- připojte dotykovou sondu - vyměňte baterie - vyčistěte infračervené okno sondy a vysílací / přijímací jednotku - zkontrolujte příp. vyměňte kabel - obraťte se na technickou podporu