Chybove hlaseni

M89 není dovolena

Příčina chyby

Pri cyklu 9 PGM CALL neni dovolena funkce M89.

Odstranění chyby

Upravit NC-program.