Chybove hlaseni

Koncový spínač %.2s+

Příčina chyby

- spočtená dráha nástroje překračuje rozsah pojezdu (softwarových limit) stroje. - v jednom z ručních režimů je dosažen softwarový limit

Odstranění chyby

- zkontrolujte programované souřadnice, případně změňte program - zkontrolujte vztažný bod, případně znovu nastavte vztažný bod - jeďte v opačném směru