Chybove hlaseni

Q214: 0 nedovoleno

Příčina chyby

Pri definici cyklu 204 jste zadali smer vyjeti 0.

Odstranění chyby

Pro parametr Q214 zadat hodnotu mezi 1 a 4.