Chybove hlaseni

Ruční kolečko ?

Příčina chyby

- elektronické ruční kolečko není připojeno - je navoleno špatné ruční kolečko ve strojním parametru MP7640 - přenosové vedení je vadné - ruční kolečko je poškozené

Odstranění chyby

- připojte ruční kolečko přes kabelový adapter - zkontrolujte strojní parametr MP7640 - zkontrolujte, zda není poškozeno přenosové vedení - zkontrolujte, zda není poškozeno ruční kolečko - obraťte se na technickou podporu