Chybove hlaseni

Relé: sepnutý klidový kontakt?

Příčina chyby

V řetězci relé je klidový kontakt všech relé uzavřen.

Odstranění chyby

Prozkoušejte všechna relé na funkčnost. V případě nutnosti se obraťte na servisní firmu.