Chybove hlaseni

Motor vřetena: nenulový proud

Příčina chyby

Ackoliv byl vypnuty menic vretene, proteka motorem proud !

Odstranění chyby

Obratte se na servisni firmu.