Chybove hlaseni

MC amplituda příliš vysoká %.2s

Příčina chyby

Amplituda signálů snímače je příliš velká, nebo je aktivní signál znečištění. - špatné nastavení snímací hlavy vzhledem ke snímači, příliš malá vzduchová mezera (otevřené snímače) - příliš velké napájecí napětí

Odstranění chyby

- zkontrolujte amplitudu signálů snímače - obraťte se na technickou podporu

Chybove hlaseni

%.2s snímač: velká amplituda

Příčina chyby

Amplituda signálů snímače je příliš velká, nebo je aktivní signál znečištění. - špatné nastavení snímací hlavy vzhledem ke snímači, příliš malá vzduchová mezera (otevřené snímače) - příliš velké napájecí napětí

Odstranění chyby

- zkontrolujte amplitudu signálů snímače - obraťte se na technickou podporu

Chybove hlaseni

CC amplituda prilis vysoka %.2s

Příčina chyby

Amplituda signálů snímače je příliš velká, nebo je aktivní signál znečištění. - špatné nastavení snímací hlavy vzhledem ke snímači, příliš malá vzduchová mezera (otevřené snímače) - příliš velké napájecí napětí

Odstranění chyby

- zkontrolujte amplitudu signálů snímače - obraťte se na technickou podporu