Chybove hlaseni

Cyklus měření: M114 nedovoleno

Příčina chyby

Pokusili jste se provest merici cyklus pri aktivni pridavne funkci M114.

Odstranění chyby

Pred mericim cyklem zrusit pridavnou funkci M114 s funkci M115.