Chybove hlaseni

Paměť povelů zaplněna

Příčina chyby

CC nemohl zpracovat příliš mnoho příkazů MC.

Odstranění chyby

Obraťte se na servisní firmu.