Chybove hlaseni

MC velká odchylka polohy %.2s

Příčina chyby

Spočtená polohová odchylka mezi snímačem otáček a polohy je větší než hodnota z parametru MP640.x . - příliš velký rozdíl mezi polohou spočtenou z impulsů snímače polohy a z impulsů rotačního snímače - při prvním uvedení do provozu: špatné normování impulsů rotačního snímače (např. nesprávně zadané stoupání šroubu) - příliš velká vůle - vadná spojka, převodovka apod. - přetržený řemen

Odstranění chyby

- vypněte a znovu zapněte řízení - zkontrolujte MP640.x, MP642.x - při prvním uvedení do provozu: zkontrolujte normování impulsů rotačního snímače (např.zadejte správné stoupání šroubu) - zkontrolujte vůli - opravte vadnou spojku, převodovku apod. - vyměňte řemen - obraťte se na technickou podporu