Chybove hlaseni

EnDat chyba %X %.2s

Příčina chyby

Lineární snímač s rozhranním EnDat je vadný. Chybový kód má následující význam: 0000001 Chyba osvětlení 0000010 Amplituda signálu je příliš malá 0000100 Chybná hodnota polohy 0001000 Napájecí napětí je příliš velké 0001000 Napájecí napětí je příliš malé 0100000 rezerva 1000000 Napětí baterie je příliš malé (vyměňte baterie) - snímač je znečištěn nebo vadný - motorový snímač je znečištěn nebo vadný - chybný kontakt či vlhkost v zásuvce - snímací hlava není nastavena (vzdálenost, paralelita) - porucha signálového kabelu - vadný snímačový vstup na řídícím systému

Odstranění chyby

Obraťte se na technickou podporu.