Chybove hlaseni

8092 Chybný čas cyklu pol.smyčky

Příčina chyby

- Jednotka MC dává chybný čas cyklu pro regulátor polohy jednotky CC. - Vznikla chyba v hardware

Odstranění chyby

- Obraťte se na servisní firmu - Zkontrolujte strojní parametr 7600.x - Vyměňte řídící desku regulátoru