Chybove hlaseni

8B50 Osový modul není připraven

Příčina chyby

- bezpečnostní relé nejsou sepnuta (např. konektor X71 a X72 na UV, X73 na HEIDENHAIN zásuvné kartě pro Simodrive) - PWM kabel sběrnice je přerušen - PWM-rozhraní na řízení je defektní - defektní modul osy - není impulsní uvolnění pro výkonový modul

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - vyměňte výkonový modul - vyměňte HEIDENHAIN zásuvnou kartu pro Simodrive - PWM kabel sběrnice je přerušen