Chybove hlaseni

8BC0 Vysoký proud motoru %.2s

Příčina chyby

- navolen špatný motor či výkonový modul - U/f-vřeteno: příliš strmá rampa - vadný výkonový modul - vadný kabel motoru (zkrat) - vadný motor (zkrat, uzemnění) - do motoru vnikla vlhkost

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - je navolen správný motor a výkonový modul? - U/f-vřeteno: instalujte nové parametry - rampu (OEM) - prověřte motor a kabel motoru na zkrat proti zemi - vyměňte výkonový modul