Chybove hlaseni

C013 Chyba PWM frekvence

Příčina chyby

- PWM frekvence, zadaná ve strojním parametru MP2180 leží mimo přípustný rozsah zadání - Zvolené PWM frekvence se nesmí mezi sebou kombinovat

Odstranění chyby

- Obraťte se na servisní firmu - Zkontrolujte strojní parametr MP2180