Chybove hlaseni

C290 Chyba napětí Uz %.2s

Příčina chyby

- Chybný záznam v parametru MP2190 (napětí meziobvodu Uz)

Odstranění chyby

- Obraťte se na servisní firmu - Zkontrolujte záznam v parametru MP2190