Chybove hlaseni

C2B0 PWM výstup %.2s

Příčina chyby

- Chybný záznam v parametru MP120.x nebo MP121.x (výstup žádané hodnoty otáček - sollwert) - Interní softwarová chyba

Odstranění chyby

- Obraťte se na servisní firmu - Zkontrolujte záznam v parametru MP120.x / MP121.x - Zkontrolujte softwarovou verzi