Chybove hlaseni

E140 Nenulový proud motoru %.2s

Příčina chyby

- Měřený proud je příliš velký při pulsním mazacím testu - Jeden z odpínacích kanálů: "-AP1.x", "-SH1AB", "-AP2.x" či "-SH2.WD" není platný

Odstranění chyby

- Zkontrolujte zapojení - Obraťte se na servisní firmu