Chybove hlaseni

M91/M92 nedovoleno

Příčina chyby

- se skloněnou rovinou obrábění a aktivní korekcí nástroje jste se pokusili najet s M91 či M92 na pevnou polohu vzhledem ke stroji - se skloněnou rovinou obrábění a aktivní M112 jste se pokusili najet s M91 či M92 na pevnou polohu vzhledem ke stroji - naprogramovali jste pojezdové bloky s M91 či M92 a současně je aktivní globální programové nastavení - pokusili jste se filtrovat program obsahující NC bloky s M91 či M92

Odstranění chyby

- na pevnou polohu vzhledem ke stroji je při skloněné rovině obrábění možno najíždět pouze s lineární interpolací a neaktivní poloměrovou korekcí nástroje - na pevnou polohu vzhledem ke stroji není při skloněné rovině obrábění možno najíždět s aktivní M112 - před aktivací pojezdových bloků s M91 či M92 resetujte globální programové nastavení - programy k filtrování nesmí obsahovat žádné NC bloky s pevnými souřadnicemi vzhledem ke stroji (M91/M92)