Chybove hlaseni

AC20 CC překročena frekvence %.2s

Příčina chyby

- na některém snímačovém vstupu byla překročena maximální snímací frekvence - porucha signálu motorového snímače - vibrace na stroji

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte připojení motorového snímače (zemnění) - přezkoušejte motorový snímač - zkontrolujte vstupní frekvenci signálu snímače - odstraňte vibrace