Chybove hlaseni

8080 Přepětí Uz zdroje UV 1xx

Příčina chyby

- meziobvodové napětí napájecího modulu je příliš velké - vadný brzdný odpor - vadný napájecí modul (napájení či rekuperace) - přerušení v primárním napájení (pojistky, dráty, apod) - rekuperace není možná

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte strojní parametr (odbrždění vřetena) - zkontrolujte brzdný odpor - vyměňte napájecí modul - zkontrolujte pojistky a zapojení primárního napájení