Chybove hlaseni

C3F0 EnDat nenalezen %.2s

Příčina chyby

- chybná komunikace EnDat - motorový snímač je znečištěn nebo vadný - porucha signálového kabelu - vadný snímačový vstup na řídícím systému - chybný kontakt či vlhkost v signálovém konektoru - do motoru vnikla vlhkost

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte tabulku motorů (sloupec SYS) - vyměňte kartu regulátoru motoru (či ještě lépe celé řízení) - zkontrolujte kabel snímače otáček (vadný či příliš dlouhý) - zkontrolujte snímač otáček - zkontrolujte zemnění a stínění kabelu