Chybove hlaseni

TNC vysoka teplota %d°C

Příčina chyby

Teplotní čidlo detekuje příliš vysokou teplotu uvnitř krytu řízení (MC). Další vzestup teploty může vést k poškození hardware řízení. - zašpiněné výplně filtrů - defektní klimatizační zařízení v rozvaděči - defektní ventilátor v krytu řízení - defektní teplotní čidlo

Odstranění chyby

- zkontrolujte odvod tepla v rozvaděči - zkontrolujte ventilátor v krytu řízení - vyčistěte výplně filtrů - opravte klimatizační zařízení v rozvaděči - vyměňte ventilátor - vyměňte řízení - obraťte se na technickou podporu