Chybove hlaseni

8610 Překročena hodnota I2T %.2s

Příčina chyby

- motor je příliš zatížen (proud, teplota) - osa jede na doraz - mechanická zatuhlost stroje - zátěž pohonů je po vymezenou dobu příliš vysoká

Odstranění chyby

- snižte zátěž či její trvání - obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte tabulku motorů, tabulku výkonových modulů a strojní parametry - zkontrolujte, zda jsou motor a výkonový modul pro zátěž dimenzovány