Chybove hlaseni

C410 Nedefinována pol.rotoru %.2s

Příčina chyby

- porucha signálového kabelu - motorový snímač je znečištěn nebo vadný - vadný snímačový vstup na řídícím systému - chybný kontakt či vlhkost v signálovém konektoru - do motoru vnikla vlhkost - vadná deska regulátoru motoru

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - vyměňte motor - zkontrolujte kabel snímače otáček - vyměňte kartu regulátoru motoru (či ještě lépe celé řízení)