Chybove hlaseni

E012 Chybný vypínací test CC

Příčina chyby

- CC vypínací signál: -N0 nepřepíná na low úroveň

Odstranění chyby

- Porucha hardware - Zkontrolujte kartu regulátoru - Informujte servisního partnera