Chybove hlaseni

8650 I2T - hodnota výkon.modulu je moc vysoká %.2s

Příčina chyby

- výkonový modul je příliš zatížen (proud, teplota) - osa jede na doraz - mechanická zatuhlost stroje - zátěž výkonových modulů je po vymezenou dobu příliš vysoká

Odstranění chyby

- snižte zátěž či její trvání - zkontrolujte výkonový modul a strojní parametry - zkontrolujte, zda je výkonový modul pro zátěž dimenzován - obraťte se na technickou podporu