Chybove hlaseni

C4A0 Měnič %s není aktivní

Příčina chyby

- jističe a hlavní stykač na napájecím modulu nejsou zapnuty (např. propojka X70 na UV) - bezpečnostní relé nejsou sepnuta (např. konektor X71 a X72 na UV, X73 na HEIDENHAIN zásuvné kartě pro Simodrive) - PWM kabel sběrnice je přerušen - přerušení v rozvaděči (sběrnice zařízení, PWM-plochý kabel) - defekt měniče (např. napájecí modul a / nebo výkonový modul) - měnič vypnut (PLC, SH1) - vadný měnič - vadný motor - do motoru vnikla vlhkost - v tabulce motorů navolen špatný motor - zaměněny silové kabely motoru - motor špatně připojen

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte měnič a zapojení - zkontrolujte měnič a zapojení

Chybove hlaseni

C4A0 Menic %s je aktivni

Příčina chyby

- jističe a hlavní stykač na napájecím modulu nejsou zapnuty (např. propojka X70 na UV) - bezpečnostní relé nejsou sepnuta (např. konektor X71 a X72 na UV, X73 na HEIDENHAIN zásuvné kartě pro Simodrive) - PWM kabel sběrnice je přerušen - přerušení v rozvaděči (sběrnice zařízení, PWM-plochý kabel) - defekt měniče (např. napájecí modul a / nebo výkonový modul) - měnič vypnut (PLC, SH1) - vadný měnič - vadný motor - do motoru vnikla vlhkost - v tabulce motorů navolen špatný motor - zaměněny silové kabely motoru - motor špatně připojen

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte měnič a zapojení - zkontrolujte měnič a zapojení