Chybove hlaseni

C4D0 Momentová konst. %s je chybná

Příčina chyby

- Je-li hodnota konstanty kroutícího momentu 0 nebo >9999, může to mít následující příčiny: 1) Motor.mot: napětí naprázdno a/nebo jmenovité otáčky mají neplatnou hodnotu ( např. 0) 2) Motor.sn: zadání konstatny kroutícího momentu je 0 nebo >9999

Odstranění chyby

- Zkontrolujte tabulku motorů