Chybove hlaseni

8061 Měnič není připraven

Příčina chyby

- jističe a hlavní stykač na napájecím modulu nejsou zapnuty (např. propojka X70 na UV) - kabel sběrnice napájení je přerušen - přerušení v rozvaděči (sběrnice zařízení, PWM-plochý kabel) - defekt měniče - vadné rozhraní napájecí sběrnice na řídícím systému - signál Měnič připraven (napájecí modul) je po zapnutí neaktivní - chyba v PLC-Programu

Odstranění chyby

- restartujte řízení, při opakovaném výskytu: - obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte zapojení hlavního stykače - zkontrolujte PLC-Program - vyměňte napájecí modul měniče