Chybove hlaseni

PLC: Index - chybný rozsah

Příčina chyby

Runtime chyba PLC: - Adresa pro zápisový přístup na datové typy B/W/D/M/I/O/T/C je kvůli započtení indexového registru v neplatném rozsahu pro tento typ operandu. - Indexový registr obsahuje při přístupu na pole konstant hodnotu, která není pro toto pole možná (< 0 nebo >= délce pole). - Adresa řetězce vede při započtení indexového registru k nepřípustné hodnotě. - Číslo dialogu (S#Dn[X]) nebo chybového hlášení (S#En[X]) vede kvůli započtení indexoveho registru k nepřípustné hodnotě (< 0 nebo > 999). - Při adresaci části řetězce.

Odstranění chyby

Upravte PLC-program.